בריב שטעללר אדער פתשגן הכתב

From Haskala Wiki
Jump to: navigation, search
[edit]

Full title of book: בריב שטעללר אדער פתשגן הכתב

Title of the book in Latin characters: Briv shteller oder patshegen ha-ketav

Text is presented as original?

Is there information to contradict this?

References:

Notes:

Expanded in translations?

Expanded in new edition?

Text is presented as a translation? Yes

Is there information to contradict this?

References:

Name of "original text":

Author of "original text":

Notes:

(See the Translation tab for more information.)

Text is presented as a new edition of old text?

Is there information to contradict this?

References:

Name of "old text":

Author of "old text":

Notes:

(See the New edition tab for more information.)


Textual and cultural sources for the book

Are there sources mentioned in the book itself?


Are there sources not mentioned in the book?


Quotes from Jewish sources:


Quotes from non-Jewish sources:


Motto:


General notes:Type of translation
Type of original text
Title of the original text as it appeared originally
Title of the original text as it appears elsewhere
References for title of the original text as it appears elsewhere
Bibliographical citations
Original language of text
Year of publication of original text
Original publisher
Place of publication of original text
Name of author of the original text as it appeared originally
Name of author of the original text as it appears elsewhere
References for name of author of the original text as it appears elsewhere
Other names for the author
General notes


Type of new edition, as specified in the text:

References:


Notes:


Type of new edition, as specified elsewhere:

References:


Notes:

Name of the old text as it appears in the book
Name of the old text's author as it appears in the book
Additional names for the old text's author as it appears in the book
Name of the old text's author as it appears in other sources
Name of the old text's author as it appears in other sources
General notes


Number of volumes published 1
Number of examined volume 1
Names of other published volumes
Names of planned volumes that were not published ככל הידוע, לא יצאו כרכים נוספים
Part of a series of books? Yes
Name of series N/A
Printed originally with other books?
Names of other books
General notes


Name of the publisher Grilo - גרילא
Year of publication as it appears in the book תקמט
Hebrew year of publication as it appears in the book תקמט
Gregorian year of publication as it appears in the book
Place of publication as it appears in the book Frankfurt/Oder
Format of date modern and non-modern
Price of book as it appears in the book
Year of publication as it appears in other sources
Hebrew year of publication as it appears in other sources
Gregorian year of publication as it appears in other sources
Place of publication as it appears in other sources
References
Notes
Total number of editions
Last known edition
References
Notes


Number of languages bilingual
Languages in book German with Hebrew letters, Hebrew
Occasional words in other languages
Alignment of text right
Typography consecutive
Language of footnotes
Location of footnotes
Fonts square with no punctuation, Tsena u'rena font, Rashi font

Is there a preface? Yes
Notes: הספר פותח ב"דרכי מלאכת הכתיבה" שבו מתאר את דרך לימוד התלמיד את הכתיבה ("מאן מוס דען אנפעגער גווענען דאש פאפיהר גראדע פאר זיך צו האבן, דיא פפעדרער איבר דען שניט צווישטען דריי פינגער צו האלטען,...) עמ' [1].

בסעיף השני בספר "סדר האגרת" (עמ' [2-5]) מציג המחבר את מבנה האגרת ומוסיף פתיחות מתאימות למכתב הפונה לאב, אם, סבא, סבתא, בן, בת, מורה, גיס, גיסה וכד'.

Is there an epilogue? No

Is there a table of contents? No

Number of pages in the book כ' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm 16
Width of book, in cm 10
Are there illustrations/diagrams? No
Notes on illustrations/diagrams
Pages in which illustrations/diagrams appear
Illustrations/diagrams
General notes

Are there personal addresses? No

Are there rabbinical approbations? No

Are there recommendations? No

Are there dedications? No

Are there thanks? No

Is there an appeal to sell subscriptions? No

Is there a list of subscribers? No

Is there a list of printers? No

Is there a list of proofreaders? No

Is there a list of the book's funders? No

Is there a list of the book's sellers? No

General notes:

על שער הספר נרשמו תשבוחות למלך פרוסיה פרידריך וילהם

People mentioned in the book

Main textual models of the book: Epistolary literature

Secondary textual models: Textbook

Notes:Topics of the book:

Education, General knowledge, Hebrew, Morals

Notes:


Target audience

Target audience as described in the book: maskilim, boys

Notes on target audience:


Production

Evidence about book production:


Contacts with other people:


Contacts with official agents:


Book's reception in its time

Contemporary references to the book:


Contemporary disputes about the book:


Censorship:


Bans:


Preservation in the public consciousness

Later references to the book:


Original sources which mention the book:


Mentions in reviews:


References for mentions:


Partial publication of the book in other texts:


General notes

National Library of Israel
Bar-Ilan University Library
Tel-Aviv University Library
Berlin State Library
Frankfurt University Library
Widener Library, Harvard
The New York Public Library
British Library
Other libraries
Book is not available?
Notes on book availability
Link to digital book
General notes


Secondary sources used by researchers
Copy of book used הלאומית העברית:

R8 88 A 514

Studies about the book
Notes טק:

Shavit und Ewers 1996

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

R 8= 75 A 1888

ראיתי את הספר ב-11/1/07.

מכתב מא' הוא פניה של אב לבנו שלא ילך בדרך הרעה, ויזנח את לימודי התורה לטובת לימוד חכמות חיצוניות= מדעים


Bibliography of the Hebrew Book:

באשוויץ, צבי הירש בן מאיר להצגת פרטי המחבר

Title בריב שטעללער

Added title פתשגן הכתב

Hebrew subtitle and description אדער פתשגן הכתב לחינוך נערים. מיוסד על דרכי הלשון והמליצה, והוא מחברת מכתבים שונים בלשון הקודש עם ההעתק ללשון אשכנז [יהודית-גרמנית באותיות צו"ר] ... ועוד מכתבים מדברים בענייני המוסר והתוכחה מאב אל בנו ומאיש אל רעהו, ועם חתימת המחברת יבואו על הסדר וועקסעל אונד פראכט בריבען. כל אלה חוברו יחדיו מאת המדפיס כהר"ר צבי הירש בהר"ר מאיר ז"ל ...

Place Of Publication פ"פ דאדר,

Place (standardized) פרנקפורט דאודר

Frankfort on the Oder

Printer דפוס אלמנת גרילא,

Hebrew Publication Date תקמ"ט

Latin Publication Date [1789].

Physical Description [24] דף. 8°.

Notes מו איגרות.

בראשי הדפים [20-4]: פתשגן הכתב.

איגרון.

Language עברית

יידיש

מהדורות נוספות:

בספרייה לאומית:

פראנקפורט דאדר : דפוס פרופ' עלסנער, תקנ"ב, 28 ד', S 35 V 2556

פ"פ דאדר : דאקטאר ופרו"פ עלסנער, תק"ס, 24 ד', R 8= 35 V 2557

פ"פ דאדר : דפוס עלסנער, תקס"ב, 20, [4] דף, 36A2051

פ"פ דאדר : דפוס עלסנער, תקס"ד, כד, [4] ד' , S 53 A 36

Name Baschwitz, Zebi (Hirsch) ben Meir - בשביץ, צבי הירש בן מאיר
Role(s) in book creation don't know
Notes
Does the person's name appear in the book?
Name as it appears in the book
Evidence for person's identity if it does not appear in the book
Approximate age during writing of book
Religion during writing of book
Location during writing of book
Current name of location
References