תהלה ותודה

From Haskala Wiki
Jump to: navigation, search
[edit]

Full title of book: תהלה ותודה: לעדת ישראל אשר בגלילות מאהילאוו, כבוא אליהם הוד הקיסרית קאטהרינא השנית המושלת בכל מדינות רייסן יר"ה ות"מ בעברה דרך שם בשנת התק"ם לבריאה

Lob- und Danklied der Judengemeine zu Mohilow beym Einzuge Ihrer Kayserlichen Majestät Katharina II. Selbstbeherrscherinn allen Reussen in Jahre 1780

Title of the book in Latin characters: Tehilah ṿe-todah: le-ʿadat Yisraʾel asher bi-gelilot Mohiloṿ, ke-vo alehem hod ha-kesarit Kathrina ha-shenit ha-moshelet be-khol medinot Raysen y.r.h. ṿ.t.m. ba-ʿavarah derekh sham bi-shenat 5540 la-beriʾah

Lob- und Danklied der Judengemeine zu Mohilow beym Einzuge Ihrer Kayserlichen Majestät Katharina II. Selbstbeherrscherinn allen Reussen in Jahre 1780

Text is presented as original? Yes

Is there information to contradict this?

References:

Notes:

Expanded in translations?

Expanded in new edition?

Text is presented as a translation?

Is there information to contradict this?

References:

Name of "original text":

Author of "original text":

Notes:

(See the Translation tab for more information.)

Text is presented as a new edition of old text?

Is there information to contradict this?

References:

Name of "old text":

Author of "old text":

Notes:

(See the New edition tab for more information.)


Textual and cultural sources for the book

Are there sources mentioned in the book itself?


Are there sources not mentioned in the book?


Quotes from Jewish sources:


Quotes from non-Jewish sources:


Motto:


General notes:Type of translation
Type of original text
Title of the original text as it appeared originally
Title of the original text as it appears elsewhere
References for title of the original text as it appears elsewhere
Bibliographical citations
Original language of text
Year of publication of original text
Original publisher
Place of publication of original text
Name of author of the original text as it appeared originally
Name of author of the original text as it appears elsewhere
References for name of author of the original text as it appears elsewhere
Other names for the author
General notes


Type of new edition, as specified in the text:

References:


Notes:


Type of new edition, as specified elsewhere:

References:


Notes:

Name of the old text as it appears in the book
Name of the old text's author as it appears in the book
Additional names for the old text's author as it appears in the book
Name of the old text's author as it appears in other sources
Name of the old text's author as it appears in other sources
General notes


Number of volumes published
Number of examined volume
Names of other published volumes
Names of planned volumes that were not published
Part of a series of books?
Name of series
Printed originally with other books?
Names of other books
General notes


Name of the publisher
Year of publication as it appears in the book 1780
Hebrew year of publication as it appears in the book תקמ
Gregorian year of publication as it appears in the book 1780
Place of publication as it appears in the book
Format of date
Price of book as it appears in the book
Year of publication as it appears in other sources
Hebrew year of publication as it appears in other sources
Gregorian year of publication as it appears in other sources
Place of publication as it appears in other sources Berlin
References
Notes
Total number of editions
Last known edition
References
Notes


Number of languages bilingual
Languages in book German, Hebrew
Occasional words in other languages
Alignment of text left
Typography consecutive
Language of footnotes
Location of footnotes
Fonts square with no punctuation, square with punctuation, Latin

Is there a preface? No

Is there an epilogue? Yes
Notes: בסיום השיר הדו-לשוני עברית וגרמנית מופיע עמוד נוסף של טקסט המודה למלכה, ונקרא "Andere der Judenschaft zu weis-Ruessen bey Uberreichung des Gesanges"

Is there a table of contents? No

Number of pages in the book [9] ע'
Height of book, in cm
Width of book, in cm
Are there illustrations/diagrams? Yes
Notes on illustrations/diagrams
Pages in which illustrations/diagrams appear עיטורים: עמ' 1, 5, 8
Illustrations/diagrams
General notes את אורך הספר ורוחבו אי אפשר למדוד כי יש בידינו צילום בלבד

Are there personal addresses? No

Are there rabbinical approbations? No

Are there recommendations? No

Are there dedications? No

Are there thanks? No

Is there an appeal to sell subscriptions? No

Is there a list of subscribers? No

Is there a list of printers? No

Is there a list of proofreaders? No

Is there a list of the book's funders? No

Is there a list of the book's sellers? No

General notes:


People mentioned in the book

Main textual models of the book: Poems, Poems for special occasions

Secondary textual models:


Notes:Topics of the book:

Patriotism

Notes:


Target audience

Target audience as described in the book: general Jewish, general non-Jewish

Notes on target audience:


Production

Evidence about book production:


Contacts with other people:


Contacts with official agents:


Book's reception in its time

Contemporary references to the book:


Contemporary disputes about the book:


Censorship:


Bans:


Preservation in the public consciousness

Later references to the book:


Original sources which mention the book:


Mentions in reviews:


References for mentions:


Partial publication of the book in other texts:


General notes

מן השימוש בגרמנית ובעברית גם יחד יש להניח כי קהל היעד הוא יהודי הקהילה ואולי קהילות אחרות, כמו גם השלטונות הלא-יהודיים

National Library of Israel L 2239
Bar-Ilan University Library
Tel-Aviv University Library
Berlin State Library
Frankfurt University Library
Widener Library, Harvard
The New York Public Library
British Library
Other libraries
Book is not available?
Notes on book availability
Link to digital book http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN659119145&IDDOC=753523
General notes


Secondary sources used by researchers
Copy of book used לאומית: L 2239
Studies about the book
Notes טק:

IUL

ספרייה לאומית: L 2239

הספר צולם על ידי דיגיטלית

22 ס"מ

Bibliography of the Hebrew Book:

שיר בעברית ובגרמנית.

נדפס משמאל לימין.

בצילום.

השיר נדפס על ידי פ' קאן, בתוך: היסטארישע שריפטן, I, 1935, עמ' 753 ואילך. לדעתו המחבר והמתרגם לגרמנית הוא 'משכיל' משקלוב, והשיר נדפס בבית דפוס של נוצרי באיזור הבלטי. לעומת זאת, בורודיאנסקי סבור שהמחבר הוא נ"ה וייזל, המתרגם לגרמנית משה מנדלסזון ומקום הדפוס - ברלין. עיין: ח' באראדיאנסקי, די לויבלידער לכבוד קאטערינע II און זייערע מחברים, היסטארישע שריפטן, II, 1937, עמ' 535-531.

Original Language עברית

Added personal author [יקאטרינה השניה, קיסרית רוסיה (אודות)] [מנדלסזון, משה בן מנחם]

Added corporate author [מוהילוב. קהילה]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Language עברית

גרמנית

Name Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role(s) in book creation Author
Notes
Does the person's name appear in the book?
Name as it appears in the book
Evidence for person's identity if it does not appear in the book
Approximate age during writing of book
Religion during writing of book
Location during writing of book
Current name of location
References


Name Mendelssohn, Moses - מנדלסון, משה
Role(s) in book creation Translator
Notes
Does the person's name appear in the book?
Name as it appears in the book
Evidence for person's identity if it does not appear in the book
Approximate age during writing of book
Religion during writing of book
Location during writing of book
Current name of location
References