תורת לשון עברית ג

From Haskala Wiki
Jump to: navigation, search
[edit]

Full title of book: תורת לשון עברית ג: תורת לשון עברית קצרה ובאר היטב אדער קורצגעפאסטע אונד דייטליכע עברישע שפראכלעהרע

Title of the book in Latin characters: Torat leshon ʻIvrit 3: Torat leshon ʻIvrit ḳetsarah u-vaʼer heṭev oder Ḳurtsgefasṭe und dayṭlikhe ebreyshe shprakhlehre

Text is presented as original? Yes

Is there information to contradict this?

References:

Notes:

Expanded in translations?

Expanded in new edition?

Text is presented as a translation?

Is there information to contradict this?

References:

Name of "original text":

Author of "original text":

Notes:

(See the Translation tab for more information.)

Text is presented as a new edition of old text?

Is there information to contradict this?

References:

Name of "old text":

Author of "old text":

Notes:

(See the New edition tab for more information.)


Textual and cultural sources for the book

Are there sources mentioned in the book itself?


Are there sources not mentioned in the book?


Quotes from Jewish sources:


Quotes from non-Jewish sources:


Motto:


General notes:Type of translation
Type of original text
Title of the original text as it appeared originally
Title of the original text as it appears elsewhere
References for title of the original text as it appears elsewhere
Bibliographical citations
Original language of text
Year of publication of original text
Original publisher
Place of publication of original text
Name of author of the original text as it appeared originally
Name of author of the original text as it appears elsewhere
References for name of author of the original text as it appears elsewhere
Other names for the author
General notes


Type of new edition, as specified in the text:

References:


Notes:


Type of new edition, as specified elsewhere:

References:


Notes:

Name of the old text as it appears in the book
Name of the old text's author as it appears in the book
Additional names for the old text's author as it appears in the book
Name of the old text's author as it appears in other sources
Name of the old text's author as it appears in other sources
General notes


Number of volumes published 3
Number of examined volume 3
Names of other published volumes תורת לשון עברית - חלק א; תורת לשון עברית - חלק ב
Names of planned volumes that were not published
Part of a series of books? Yes
Name of series תורת לשון עברית
Printed originally with other books? Yes
Names of other books שלושת הכרכים של "תורת לשון עברית" כרוכים יחד
General notes


Name of the publisher C. (Christoph) Schlieder - כ. (כריסטוף) שלידר
Year of publication as it appears in the book 1807
Hebrew year of publication as it appears in the book תקסז
Gregorian year of publication as it appears in the book
Place of publication as it appears in the book Dessau
Format of date modern
Price of book as it appears in the book
Year of publication as it appears in other sources
Hebrew year of publication as it appears in other sources
Gregorian year of publication as it appears in other sources
Place of publication as it appears in other sources
References
Notes בשער הספר מצויין גם שמו של פיליפסון, משה, אך לא ברור מה היה תפקידו ביצירת הספר:

Bei Moses Philippsohn gedruckt bei Christoph Schlieder

בתחתית העמוד האחרון בספר ממליץ המחבר על ספר הדקדוק ספר שערי זמרה לר"זה.

Total number of editions 10
Last known edition 1850, פראג
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.
Notes


Year 1802
City Berlin
Changes in this edition
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1807
City Dessau
Changes in this edition
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1816
City Vienna
Changes in this edition המגיה הוא לווינזון, שלמה שצירף שם הקדמה
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1825
City Vienna
Changes in this edition שינויים, שיפורים ותוספות רבות של שמואל דעטמאלד
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1827
City Prague
Changes in this edition עריכה מחדש מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1828
City Prague
Changes in this edition עריכה מחדש מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג. יצא יחד עם ספר נוסף של וואלף מאיר: שפתי ישנים
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1832
City Prague
Changes in this edition מהדורה שניה ומתוקנת מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1838
City Prague
Changes in this edition מהדורה שלישית ומתוקנת מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1842
City Prague
Changes in this edition מהדורה רביעית ומתוקנת מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Year 1850
City Prague
Changes in this edition מאת וואלף מאיר, מורה לעברית ולתורה בביה"ס היהודי-גרמני בפראג
References IUL, וגם בדיקה ישירה של מהדורות 1807, 1816, 1825, 1838, 1850 - המצוייות בספריית אוניברסיטת תל אביב.


Number of languages monolingual
Languages in book German with Hebrew letters
Occasional words in other languages Hebrew
Alignment of text right
Typography consecutive
Language of footnotes
Location of footnotes
Fonts square with no punctuation, square with punctuation, Latin, Rashi font

Is there a preface? No

Is there an epilogue? No

Is there a table of contents? Yes
Notes: הספר עוסק בתנועות וטעמים.

Number of pages in the book [2] עמ', נו' עמ'
Height of book, in cm
Width of book, in cm
Are there illustrations/diagrams? No
Notes on illustrations/diagrams
Pages in which illustrations/diagrams appear
Illustrations/diagrams
General notes
Number 1
Writer of preface Cohen, Salomon Jacob
Role in book production author
Preface title "פאררעדע צור ערשטען אויפלאגע" ("הקדמה למהדורה הראשונה," בגרמנית באותיות עבריות. ט.ק. הקדמה זו מופיעה לאחר עמוד השער המשותף לשלושת כרכי "תורת לשון עברית", ולכן שייכת לשלושת הכרכים גם יחד): המחבר טוען כי ישנם ספרי דקדוק עבריים, אך רק מעטים הם ספרי לימוד המיועדים להוראת דקדוק, ובפרט כאלה המתאימים לבתי ספר יהודיים-גרמניים. הוא מפרט את הנושאים השונים של שלושת כרכי הספר, ומסיים בהבעת תיקווה שהספר ישיג אתמטרתו ויביא להפצת השפה העברית הטובה בקרב הנוער. כהן חותם בשיר מפרי עטו הנקרא "אלה לשון" - שיר מליצי המאחל לשפה העברייה לפרוח ב"גנת בית הספר את נטעת/ בעלי חנוך נערים רצונך יפיקו..." עמ' [5].
Notes ראו התייחסות לספר זה בהקדמות של

תורת לשון עברית - חלק א'.


Are there personal addresses?


Are there rabbinical approbations?


Are there recommendations? Yes

Are there dedications?


Are there thanks?


Is there an appeal to sell subscriptions?


Is there a list of subscribers? Yes

Is there a list of printers?


Is there a list of proofreaders?


Is there a list of the book's funders?


Is there a list of the book's sellers?


General notes:

בעמ' [2] שלאחר עמוד השער של שלושת הכרכים, מופיע קטע בשם "אייניגע אפראבאטיכאנען" ("Einige Approbationen") שבו שלוש המלצות שהן "מעין הסכמות" לספר, יחד עם ציון העובדה כי החתומים על ההמלצות - יהושע מליסא; אייכל, יצחק; ודוד פרענקל - הזמינו מראש עותקים של הספר. התאריך הרשום בתחתית ההמלצות של יהושע מליסא ואייכל, יצחק הוא תקס"ב, משמע שהן צורפו למהדורה הראשונה. התאריך הרשום בתחתית המלצתו של דוד פרענקל הוא תקס"ז, כלומר, המלצה זו מאוחרת יותר וצורפה רק למהדורה השניה.

People mentioned in the book

Hebrew name אייכל, יצחק
German name Euchel, Isaac Abraham
Description recommendation, subscriber
Location city Berlin


Hebrew name פרנקל, דוד
German name Fränkel, David
Description recommendation, subscriber
Location city Dessau


Hebrew name יהושע מליסא
German name יהושע מליסא
Description recommendation, subscriber
Location city Lissa


Main textual models of the book: Informative text, Textbook

Secondary textual models: Poems, Meliza

Notes:

לאחר השער המשותף לשלושת הכרכים, מופיע בעמ' [4-5] שיר מליצי פרי עטו של המחבר (ראו פירוט בהקדמת המחבר).


Topics of the book:


Notes:


Target audience

Target audience as described in the book: general Jewish, boys, young adults, teachers

Notes on target audience:


Production

Evidence about book production:

ראו פירוט בהקדמות המחבר

Contacts with other people:


Contacts with official agents:


Book's reception in its time

Contemporary references to the book:


Contemporary disputes about the book:


Censorship:


Bans:


Preservation in the public consciousness

Later references to the book:


Original sources which mention the book:


Mentions in reviews:


References for mentions:


Partial publication of the book in other texts:


General notes

National Library of Israel PJ 4566 C66
Bar-Ilan University Library
Tel-Aviv University Library
Berlin State Library
Frankfurt University Library urn:nbn:de:hebis:30:2-3721
Widener Library, Harvard
The New York Public Library
British Library
Other libraries
Book is not available?
Notes on book availability
Link to digital book http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/jd/content/titleinfo/1721126
General notes שער הספר שכולל את שלושת הספרים הכרוכים יחד הוא:

תורת לשון עברית קצרה ובאר היטב מחזקת כל דקדוק הקריאה והכתיבה ודרכי לשון כפי משפט ההגיון, מפי ספרים וסופרים הראשונים התיכונים, האחרונים, והכל על סדר נכון, איש איש על מקומו למושבותיו, ועל דרך היותר נקל ומובן לתועלת התלמידים בבתי הספר אדער קורצגעפאסטע אונד דייטליכע עברישע שפראכלעהרע צום גברויך יידיש-דייטשר שולן אין דרייא טהיילן צוויטע פרבעסערטע אונד פרמעהרטע אויפלאגע

מהקדמת המחבר למהדורה השניה, בעמ' [6], עולה כי במהדורה הראשונה יצאו כרכי הספר בנפרד.


Secondary sources used by researchers
Copy of book used הלאומית העברית

PJ 4566 C66

Studies about the book
Notes עשיתי נסיונות רבים לאתר את מהדורת 1802 הראשונה, אך ללא הועיל. המהדורה הראשונה אינה ניתנת להשגה בארץ, בגרמניה או באוסטריה. יחד עם אנדראס עשיתי חיפושים במרבית הספריות החשובות בעולם - אלה המצויינות בחלונית "מספרים קטלוגיים" וגם אחרות, כגון, Anhaltinische Landesbüchere שבדסאו,

Bayerische StaatsBibliothek; Oxford OLIS and Bodleian Pre-1920 Catalogues. ככל הנראה, המהדורה הראשונה היתה קטנה ולכן לא נותרו ממנה עותקים, ורמז לכך ניתן ללמצוא בהקדמת המחבר למהדורה השניה (תורת לשון - חלק א', עמ' [6]), הטוען כי המהדורה הראשונה אזלה במהירות. גם העותק שבידי של מהדורת 1807 נדיר וצולם עבור פרוייקט הגיף הקודם, ככל הנראה בספריית המוזיאון הבריטי, אך המספר הקטלוגי על גבי העותק הזה מטושטש. לא הצלחתי לאתר ספר זה בקטלוג המקוון של ספריית המוזיאון הבריטי.

Name Cohen, Salomon Jacob - כהן, שלום
Role(s) in book creation Author
Notes
Does the person's name appear in the book?
Name as it appears in the book
Evidence for person's identity if it does not appear in the book
Approximate age during writing of book
Religion during writing of book
Location during writing of book
Current name of location
References


Name Philippson, Moses - פיליפסון, משה
Role(s) in book creation Don't know
Notes
Does the person's name appear in the book?
Name as it appears in the book
Evidence for person's identity if it does not appear in the book
Approximate age during writing of book
Religion during writing of book
Location during writing of book
Current name of location
References